Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2380-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: искане за заличаване на ПП „Национално движение за права и свободи“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На 4 април 2013 г. е постъпило заявление от представляващия партията Гюнер Бехчет Тахир за заличаване на регистрацията на ПП „Национално движение за права и свободи" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Към заявлението е приложен препис-извлечение от протокол № 35 от заседанието на Националния съвет на ПП „Национално движение за права и свободи", проведено на 03.04.2013 г., с взето решение партията да внесе необходимите документи за заличаване на регистрацията й в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание и упълномощава председателя й да внесе необходимите документи.
Централната избирателна комисия счита, че по искането за заличаване на регистрацията на политическа партия „Национално движение за права и свободи" следва да бъде постановен отказ, тъй като в Изборния кодекс не са разписани производствени правила, които да позволяват такова правно действие.
В този смисъл липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за народни представители извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай.
Дори да се приеме, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за народни представители. Съгласно § 6, т. 9 от ДР от ИК и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите за народни представители е изтекъл на 27 март 2013 г. включително (45 дни преди изборния ден).
Заявлението на ПП „Национално движение за права и свободи" е подадено с вх. № 457-НС от 4 април 2013 г., или 8 дни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 82, ал. 1 и § 6, т. 9 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да заличи регистрацията на ПП „Национално движение за права и свободи"за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2244-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения