Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 238-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Априлци, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Априлци, област Ловеч, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-212 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Априлци.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Априлци, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Цолов Николов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петър Георгиев Балджиев

 

СЕКРЕТАР:

Ганка Георгиева Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иванка Тодорова Загорчева-Шипковенска

 

 

Гинка Лалева Паспалева

 

 

Десислава Павлинова Пенкова

 

 

Димитрина Пенкова Бояджиева

 

 

Мариета Василева Илева-Кукенска

 

 

Мая Кръстева Геневска

 

 

Татяна Илиева Колева

 

 

Галина Кирилова Вълкова

 

 

Христина Миткова Лалева

 

 

Сабит Назъм Ахмед

 

 

Милка Илиева Христова

 

 

Цветан Кръстев Цонков

 

 

Радостина Пеева Маринова

 

 

Събчо Михов Събчев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения