Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2379-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е предложение на електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-303 от 02.04.2021 г. от Георги Петров – упълномощен представител на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, за промени в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски. Предлага се на мястото на Силвия Йорданова Петрова – заместник-председател на РИК – Кюстендилски, да бъде назначена за заместник-председател на РИК Гергана Ангелова Георгиева.

Към предложението е приложено заявление от Силвия Йорданова Петрова за освобождаването й като заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата на Гергана Ангелова Георгиева, и пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Силвия Йорданова Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Гергана Ангелова Георгиева, ЕГН ….

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения