Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2379-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е предложение на електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-303 от 02.04.2021 г. от Георги Петров – упълномощен представител на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, за промени в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски. Предлага се на мястото на Силвия Йорданова Петрова – заместник-председател на РИК – Кюстендилски, да бъде назначена за заместник-председател на РИК Гергана Ангелова Георгиева.

Към предложението е приложено заявление от Силвия Йорданова Петрова за освобождаването й като заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата на Гергана Ангелова Георгиева, и пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Силвия Йорданова Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Гергана Ангелова Георгиева, ЕГН ….

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения