Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2377-МИ/НР
София, 27.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1741-МИ/НР от 2 септември 2014 г. за назначаване на ОИК в община Ветрино

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-975/26.09.2015 г. за допусната техническа грешка при издаване на удостоверение на член на ОИК – Ветрино, под № 5.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1741-МИ/НР от 2 септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Ветрино, област Варна, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на члена на комисията Даниел Ненков Господинов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка в Решение № 1741-МИ/НР от 2 септември 2015 г., като ЕГН на Даниел Недков Господинов – член на ОИК – Ветрино, да се чете „ЕГН …“, вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение № 5/17.09.2015 г.

Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2015 в 19:57 часа

Свързани решения:

1741-МИ/НР/02.09.2015

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения