Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2377-МИ/НР
София, 27 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1741-МИ/НР от 2 септември 2014 г. за назначаване на ОИК в община Ветрино

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-975/26.09.2015 г. за допусната техническа грешка при издаване на удостоверение на член на ОИК – Ветрино, под № 5.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1741-МИ/НР от 2 септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Ветрино, област Варна, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на члена на комисията Даниел Ненков Господинов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка в Решение № 1741-МИ/НР от 2 септември 2015 г., като ЕГН на Даниел Недков Господинов – член на ОИК – Ветрино, да се чете „ЕГН …“, вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение № 5/17.09.2015 г.

Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1741-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения