Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2377-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2363-НС от 3 април 2013 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ Решение № 2363-НС от 3 април 2013 г. на ЦИК, като в т. 7, изречение първо, думите „заявлението" се земенят с „решението на ЦИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения