Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2377-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2363-НС от 3 април 2013 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ Решение № 2363-НС от 3 април 2013 г. на ЦИК, като в т. 7, изречение първо, думите „заявлението" се земенят с „решението на ЦИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения