Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2375-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Приложение № 86 и в Приложение № 87 от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г., утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК (обн., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г.)

На основание чл. 12, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 86 (Протокол на СИК в избирателна секция) от изборните книжа, утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК, както следва:
В т. 9, б. „д" думите „чл. 201, ал. 3" се заменят с „чл. 201, ал. 2".
2. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 87 (Протокол на СИК в избирателна секция извън страната) от изборните книжа, утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК, както следва:
В т. 7, б. „д" думите „чл. 201, ал. 3" се заменят с „чл. 201, ал. 2".
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения