Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2374-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на коалиция от партии „ВМРО – ОРЛОВ МОСТ“, регистрирана с Решение № 2351-НС от 1 април 2013 г. за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", подписано от представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 4а на 4 април 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Към заявлението е приложено пълномощно от представляващия партията в полза на Карлос Арналдо Контрера.
В заявлението е обективирано искането ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" да напусне коалицията от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" и да се яви самостоятелно в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., съгласно чл. 86, ал. 2 от Изборния кодекс.
Централната избирателна комисия е регистрирала коалицията от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с Решение № 2351-НС от 1 април 2013 г., като коалицията е образувана от две политически партии - ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", регистрирана с Решение № 2282-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК и ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", регистрирана с Решение № 2233-НС от 27 март 2013 г.
Централната избирателна комисия след като разгледа заявлението, намира същото за основателно. С оглед разпоредбата на чл. 85, ал. 3 от ИК не може да бъде запазена регистрацията на коалицията от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ", тъй като в състава й, с напускането на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", са останали по-малко от две партии.
С оглед на горното регистрацията на коалицията от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" следва да бъде заличена, а политическите партии - страни по решението за създаване на коалицията, могат да участват самостоятелно в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. въз основа на регистрациите си по реда на чл. 82 от ИК, в т.ч. да регистрират самостоятелно кандидатски листи в районните избирателни комисии в срока по чл. 108, ал. 2 от ИК (35 дни преди изборния ден - 6 април 2013 г.).
Предвид изложеното и на основание чл. 86, ал. 2, във връзка с чл. 85, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на коалиция от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ", регистрирана с Решение № 2351-НС от 1 април 2013 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Политическите партии от състава на коалицията „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" - ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" могат да участват самостоятелно в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения