Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2370-МИ
София, 27.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник в община Кюстендил срещу решение № 133 и 134-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-148/24.09.2015 г. от Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил срещу решения № 133 и 134 от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Жалбоподателят оспорва регистрацията на Петър Георгиев Паунов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил от коалиция „Кюстендил“ в изборите за общински съветници и за кмет на 25 октомври 2015 г. като твърди, че доколкото му е известно Петър Георгиев Паунов е бил поставен под ограничено запрещение в миналото му и в периода когато все още не е бил публична личност.

След като разгледа жалбата Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок, но се явява недопустима на основание чл. 417, ал. 3 от ИК  тъй като на обжалване подлежат само отказите на общинската избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Младен Стоянов Ризов - кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник в община Кюстендил, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2015 в 15:39 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения