Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2370-МИ
София, 27 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник в община Кюстендил срещу решение № 133 и 134-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-148/24.09.2015 г. от Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил срещу решения № 133 и 134 от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Жалбоподателят оспорва регистрацията на Петър Георгиев Паунов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил от коалиция „Кюстендил“ в изборите за общински съветници и за кмет на 25 октомври 2015 г. като твърди, че доколкото му е известно Петър Георгиев Паунов е бил поставен под ограничено запрещение в миналото му и в периода когато все още не е бил публична личност.

След като разгледа жалбата Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в срок, но се явява недопустима на основание чл. 417, ал. 3 от ИК  тъй като на обжалване подлежат само отказите на общинската избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Младен Стоянов Ризов - кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник в община Кюстендил, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения