Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2365-МИ
София, 26.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ против решение № 31 МИ/21.09.2015 г. на ОИК – Самуил

Постъпила е жалба чрез ОИК – Самуил до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-211/24.09.2015 г. от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, против решение № 31 МИ/21.09.2015 г. на ОИК – Самуил, относно регистрацията на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

В жалбата се твърди, че кандидатът под № 13 Ердинч Хюсеин Халим от предложената кандидатска листа липсва, а съответно останалите кандидати са преподредени автоматично с едно място напред, като по този начин ОИК – Самуил е постановила незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен със следващите се законови последици.

Видно от документите по преписката, с вх. № 37/20.09.2015 г. на ОИК – Самуил, Ердинч Хюсеин Халим изрично е заявил, че иска да бъде заличен като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ и оттегля съгласието си да бъде издигнат като кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ“.

Впоследствие с вх. № 53/24.09.2015 г. е постъпило заявление в ОИК – Самуил, от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, в което при отказа на кандидата под № 13 от регистрираната листа – Ердинч Хюсеин Халим, се предлага друг кандидат, а именно: Невзет Мехмед Ахмед, като същият да заеме последното 17-о място в кандидатската листа, а останалите кандидати да се преподредят с едно място напред.

С решение № 46/25.09.2015 г. на ОИК - Самуил, постъпило в ЦИК с вх. № МИ-15-941/26.09.2015 г. предвид отказа на кандидата под № 13 Ердинч Хюсеин Халим на основание чл. 417, ал. 5 от ИК Невзет Мехмед Ахмед е регистриран на последното 17-о място в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ като останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 417, ал. 5 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, против Решение № 31 МИ/21.09.2015 г. на ОИК – Самуил поради отпаднало основание.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2015 в 22:34 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения