Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2365-НС
София, 3 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК - Търговище

Постъпило е предложение с вх. № 414-НС от 03.04.2013 г. от Сашо Георгиев Йорданов - областен координатор на ПП „АТАКА" - Търговище, за промени в състава на РИК - Търговище. Предлага се на мястото на Десислава Петрова Илиева - член на РИК, да бъде назначен Младен Кирилов Балуков. Към предложението са приложени: молба от Десислава Петрова Илиева за освобождаването й като член на РИК - Търговище; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Младен Кирилов Балуков

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Търговище, Десислава Петрова Илиева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Търговище, Младен Кирилов Балуков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения