Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2362-МИ
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, регистриран с решение № 61 на ОИК – Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-156/25.09.2015 г. от Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, регистриран с решение № 61 на ОИК – Велико Търново, в която се прави оплакване, че ОИК – Велико Търново, е отказала да приеме документите за регистрацията на независимия кандидат след 17,00 ч. на 22 септември 2015 г., но преди крайния срок – 18,00 ч. Към жалбата са приложени предложение за регистрация на независим кандидат (Приложение № 59-МИ), заявление – съгласие от кандидат (Приложение № 62-МИ), декларация 2 броя – Приложения № 63 и № 64, списък на избирателите, подкрепящи независимия кандидат, съдържащ 609 избиратели (Приложение № 66-МИ).

Прави се искане ЦИК да постанови решение, с което да задължи ОИК – Велико Търново, да извърши регистрацията на кандидата за общински съветник Милен Петров Ангелов. Също така се иска ЦИК да извърши пълна проверка на обясненията на всички членове на ОИК с оглед постъпилото обяснение от ОИК – Велико Търново с вх. № МИ-15-922/24.09.2015 г., подписано от председателя и секретаря. В жалбата се твърди, че е невярно твърдението на председателя на комисията, че независимия кандидат се е явил в интервала между 17.00-18.00 ч. без необходимите документи и, че е поискал „отсрочка“. Прави се оплакване, че комисията не е спазила методическите указания на ЦИК да приема заявления за регистрация до 18.00 ч. на 22.09.2015 г.

Жалбата разгледана по същество е неоснователна. Приложените към нея документи не са описани във входящия регистър на ОИК – Велико Търново, а са представени за първи път с жалбата на 25.09.2015 г. Същите не могат да се приемат за представени в законовия преклузивен срок – 22.09.2015 г., поради което се явяват неоснователни твърденията в жалбата за неправомерни действия на ОИК – Велико Търново.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, регистриран с решение № 61 на ОИК – Велико Търново, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения