Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2361-МИ
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Полина Панчева Петрова, представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Милен Петров Ангелов

 

Постъпила е жалба с вх. № МИ-12-18/25.09.2015 г. от Полина Панчева Петрова, представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Милен Петров Ангелов, в която се прави оплакване, че ОИК – Велико Търново, е отказала да приеме документите за регистрацията на независимия кандидат след 17,00 ч. на 22 септември 2015 г., но преди крайния срок – 18,00 ч. Към жалбата са приложени предложение за регистрация на независим кандидат (Приложение № 59-МИ), заявление – съгласие от кандидат (Приложение № 62-МИ), декларация 2 броя – Приложения № 63 и № 64, списък на избирателите, подкрепящи независимия кандидат, съдържащ 609 избиратели (Приложение № 66-МИ).

Прави се искане ЦИК да постанови решение, с което да задължи ОИК – Велико Търново, да извърши регистрацията на кандидата за общински съветник Милен Петров Ангелов. Също така се иска ЦИК да извърши пълна проверка на обясненията на всички членове на ОИК с оглед постъпилото обяснение от ОИК – Велико Търново с вх. № МИ-15-922/24.09.2015 г., подписано от председателя и секретаря. В жалбата се твърди, че представляващия инициативния комитет и независимия кандидат са били в ОИК с необходимите документи между 17.00-18.00 ч. и, че комисията не е спазила методическите указания на ЦИК да приема заявления за регистрация до 18.00 ч. на 22.09.2015 г.

Жалбата е недопустима, тъй като Централната избирателна комисия вече се е произнесла по жалба със същите оплаквания с вх. № МИ-12-13/23.09.2015 г. на Полина Панчева Петрова, представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Милен Петров Ангелов с Решение № 2337-МИ от 24.09.2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Полина Панчева Петрова, представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Милен Петров Ангелов, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения