Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2361-НС
София, 3 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2316-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК

Получено е писмо от РИК - Русе с вх. № 392-НС от 02.04.2013 г. за допусната техническа грешка в Решение № 2316-НС от 27.03.2013 г. на ЦИК, изразяваща се в неправилно изписване на презимето на члена на РИК - Русе Роберт Ованес Калустян като „Ованев".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2316-НС от 27 март 2013 г., като презимето на члена на РИК - Русе Роберт Ованес Калустян да се чете „Ованес" вместо „Ованев".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения