Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2360-ПВР/МИ
София, 3 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Съединение, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № 359 от 03.04.2013 г. от Петя Томова Червенакова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Съединение, за промяна в ОИК - Съединение, област Пловдив. Предлага се на мястото на Иванка Николова Торсунска и на мястото на Миглена Маринова Симеонова - членове на ОИК, да бъдат назначени Чудомира Любенова Алова и Иван Петров Рунташки. Към предложението са приложени: заявления от Иванка Николова Торсунска  Миглена Маринова Симеонова за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Чудомира Любенова Алова и Иван Петров Рунташки.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Иванка Николова Торсунска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Миглена Маринова Симеонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Чудомира Любенова Алова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Иван Петров Рунташки, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения