Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 236-ЕП
София, 27 април 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-44 от 25.04.2019 г. от адвокат Александър Свиленов Георгиев – упълномощен представител на партия „ВОЛЯ“, за промяна в състава на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски. Предлага се на мястото на Галина Николаева Александрова – член на РИК, да бъде назначен Станимир Ангелов Калайджиев.

Към предложението са приложени: молба от Галина Николаева Александрова за освобождаването й като член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Станимир Ангелов Калайджиев; пълномощно от Веселин Найденов Марешки в полза адвокат Александър Свиленов Георгиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, Галина Николаева Александрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, Станимир Ангелов Калайджиев, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения