Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 236-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Банско, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Банско, област Благоевград от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-115 от 10.08.2011 г. Към предложение са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Банско.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Банско, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Стефанова Мелниклийска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Христина Спасова Валеюва

 

СЕКРЕТАР:

Весела Дамянова Панчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Иванов Дурчов

 

 

Катерина Асенова Макриева

 

 

Катерина Димитрова Барякова

 

 

Мариана Димитрова Дундова

 

 

София Томова Добринкова - Пантева

 

 

Тодор Борисов Пометков

 

 

Елка Николова Обецанова

 

 

Янка Михайлова Рускова

 

 

Соня Владимирова Юнчова

 

 

Вели Ариф Мустакли

 

 

Атидже Мустафа Язаджи

 

 

Калина Иванова Георгиева

 

 

Даниела Георгиева Колчагова

 

 

Георги Асенов Радулов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения