Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 236-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Банско, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Банско, област Благоевград от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-115 от 10.08.2011 г. Към предложение са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Банско.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Банско, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Стефанова Мелниклийска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Христина Спасова Валеюва

 

СЕКРЕТАР:

Весела Дамянова Панчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Иванов Дурчов

 

 

Катерина Асенова Макриева

 

 

Катерина Димитрова Барякова

 

 

Мариана Димитрова Дундова

 

 

София Томова Добринкова - Пантева

 

 

Тодор Борисов Пометков

 

 

Елка Николова Обецанова

 

 

Янка Михайлова Рускова

 

 

Соня Владимирова Юнчова

 

 

Вели Ариф Мустакли

 

 

Атидже Мустафа Язаджи

 

 

Калина Иванова Георгиева

 

 

Даниела Георгиева Колчагова

 

 

Георги Асенов Радулов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения