Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2353-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция от партии „ГОРДА България“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „ГОРДА България", подписано от представляващите коалицията Славчо Пенчев Бинев и Явор Тодоров Джиджев, заведено под № 7 на 1 април 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: решение за образуване на коалицията „ГОРДА България" (коалиционно споразумение) от 31.03.2013 г., подписано от представляващите партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)", партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ", партия „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" и партия „СВОБОДЕН НАРОД"; удостоверение № 51 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ"; удостоверение № 65 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на партия „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА"; удостоверение № 18 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)"; удостоверение № 49 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на партия „СВОБОДЕН НАРОД"; образец от подписите на представляващите коалицията; банково удостоверение от „УниКредит Булбанк" за новооткрита банкова сметка с изх. № 021-0303 от 1 април 2013 г., която ще обслужва само предизборната кампания; декларация от Славчо Пенчев Бинев и Явор Тодоров Джиджев в качеството им на представляващи коалицията „ГОРДА България", че посочената банкова сметка ще се използва единствено и само за предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; пълномощно от представляващите партия „СВОБОДЕН НАРОД" в полза на Севдалина Чендова.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: „ГОРДА България".

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии „ГОРДА България"за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „ГОРДА България"за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: КП ГОРДА България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения