Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2352-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция от партии „ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия коалицията Борислав Бориславов Цеков, заведено под № 5 на 1 април 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: коалиционно споразумение между партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" и партия „БУРГАС" от 29.03.2013 г.; копие от протокол от заседание на Партийния съвет на партия „БУРГАС", ведно с приети решения и присъствен лист от 28.03.2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", ведно с присъствен лист; удостоверение № 25 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на партия  „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"; удостоверение № 29 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на партия  „БУРГАС"; образец от подписа на представляващия коалицията; удостоверение от „УниКредит Булбанк", изх. № 70/0745 от 1 април 2013 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще обслужва само предизборната кампания; пълномощно от представляващия коалицията в полза на Михаил Николаев Шишков.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ".

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии „ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ"за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: КП ГРАЖДАНСКА ЛИСТА „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения