Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2351-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция от партии „ВМРО – ОРЛОВ МОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ", подписано от представляващите коалицията Красимир Дончев Каракачанов и Георги Василев Манев, заведено под № 4 на 1 април 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на коалиция от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.от 31.03.2013 г.; копие от протокол от заседание на ИК на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", ведно с решение и присъствен лист; препис-извлечение от протокол от заседание на Организационен съвет на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" от 31.03.2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния изпълнителен комитет на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" от 31.03.2013 г.; удостоверение № 56 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; удостоверение № 9 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"; образец от подписите на представляващите коалицията; удостоверение от Първа инвестиционна банка, изх. № 141-74 от 1 април 2013 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще обслужва само предизборната кампания; пълномощно от представляващите коалицията в полза на Карлос Арналдо Контрера; декларация от упълномощения от представляващите коалицията, че посочената банкова сметка ще се използва единствено и само за предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ".

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: КП ВМРО - ОРЛОВ МОСТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения