Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 235-НС
София, 15 юни 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 62-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-413 от 07.06.2021 г. от РИК – Монтана, за допусната техническа грешка при изписване на ЕГН на Гергана Кирилова Милорадова – член на РИК в Дванадесети изборен район – Монтана, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 62-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като ЕГН на члена на РИК Гергана Кирилова Милорадова вместо „…“ да се чете „…“.

Анулира Удостоверение № 11 от 22.05.2021 г. и издава ново удостоверение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

62-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения