Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2349-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ – ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН“, ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП „ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН", ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от представляващите партиите, участващи в коалицията Емил Кабаиванов, Петя Ставрева, Захари Петров, Любен Дилов-син и Йордан Нихризов,  заведено под № 2 на 31 март 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: коалиционно споразумение за участие в изборите за 42 Народно събрание, подписано от представляващите партиите, участващи в коалицията; образец от подписите на представляващите коалицията; удостоверение изх. № 70/0746 от 1 април 2013 г. от „УниКредит Булбанк" за новооткрита банкова сметка на името на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП „ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН", ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"; удостоверение № 64 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение № 61 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение № 60 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „ГЕРГЬОВДЕН" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение № 63 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ"; удостоверение № 62 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; пълномощно от Петя Ставрева, Йордан Нихризов, Захари Петров и Любен Дилов в полза на Емил Кабаиванов; декларация от Емил Кабаиванов, че коалицията няма печат.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" - СДС, Обединени земеделци, Движение „Гергьовден", РДП, БСДП.

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП „ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН", ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП „ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН", ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: КП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, Движение „Гергьовден", РДП, БСДП.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения