Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2348-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ", подписано от представляващия коалицията Димитър Александров Митев, заведено под № 3 на 31 март 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: споразумение за съвместно участие в коалиция в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. от 30.03.2013 г., подписано от представляващите партиите, участващи в коалицията; допълнително споразумение към споразумение за съвместно участие в коалиция в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., подписано от представляващите партиите, участващи в коалицията; образец от подписа на представляващия коалицията; образец от печата на коалицията; удостоверение изх. № ИД-13-0022 от 1 април 2013 г. от „СИБАНК" за новооткрита банкова сметка на името на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция „БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ"; удостоверение № 57 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и удостоверение № 66 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния партиен съвет на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" от 30.03.2013 г. и протокол № 24 от 29.03.2013 г. от заседание на Политическия съвет на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ". Коалицията се представлява от Димитър Александров Митев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: Българска пролет (Българска Социалдемокрация, Партия на Зелените).

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: Българска пролет (Българска Социалдемокрация, Партия на Зелените).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения