Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2345-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: ред за предоставяне на копия от протоколите на СИК и РИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1-3 във връзка с чл. 13, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Техниката и консумативите, които следва да бъдат осигурени от Министерския съвет за техническото обезпечаване на изборите, да гарантират  спазването на разпоредбите на Изборния кодекс.

2. При предоставяне на копия от протоколите на СИК и РИК по реда на чл. 212, ал. 7 и чл. 239, ал. 2 от Изборния кодекс членовете на секционната, съответно районната избирателна комисия да следят за точното съответствие на копието с оригинала и да предоставят възможност на получаващите копието на протокола лица, да се уверят в това съответствие, преди да получат подписаните и подпечатани копия на протокола. За целта копието да е поне във формат А4.

3. Евентуалното използването на една машина за копиране на протоколите на две или повече секции, само в самите помещения на тези секции, находящи се в една сграда, да се осъществява при спазване на изискването на чл. 212, ал. 7 и чл. 239, ал. 2 от ИК, както и на изискването протоколите на СИК да се предадат на РИК в срок до 24 часа след приключването на гласуването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения