Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2344-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2340-НС от 30 март 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № 335-НС от 1 април 2013 г. от Мирослава Червенкова, председател на РИК - Силистра, относно допусната техническа грешка в Решение № 2340-НС от 30 април 2013 г. Изписано е грешно „член на ОИК - Силистра", вместо „член на РИК - Силистра".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2340-НС от 30 март 2013 г., като думите „член на ОИК - Силистра" да се четат „член на РИК - Силистра".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения