Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2343-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК - Бургас

Постъпила е молба с вх. № 329-НС от 01.04.2013 г. на ЦИК от Димитър Бойчев Петров, областен координатор и упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Бургас за промяна в състава на РИК - Бургас. Предлага се да бъде освободена Мария Николова Динева - член на РИК - Бургас и на нейно място да бъде назначена Христина Николова Късева. Приложена е декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от дипломата за завършено висше образование и заверено копие от личната карта на Христина Николова Късева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Бургас, Мария Николова Динева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК  - Бургас, Христина Николова Късева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения