Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2341-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 17 и чл. 166, ал. 3, 4 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера на кандидатските листи на регистрираните партии и коалиции от партии в бюлетината за гласуване за народни представители на 12 май 2013 г. 

1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, като името на председателя не се включва. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".

2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК партия или коалиция от партии, както е посочено в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: "ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ".

3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции от партии. Кутията се обозначава с надпис: "НОМЕРА".

4. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.

5. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ наименованието на партия или коалиция от партии.

6. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за гласуване за народни представители.

7. Процедурата по т. 4-6 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

8. Определеният номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната и се отпечатва върху бюлетините и на  протоколите на СИК и РИК в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

9. Номерата на независимите кандидати за народни представители следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите от партии съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районните избирателни комисии.

10. Когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа в многомандатен избирателен район в страната, в бюлетината за гласуване в този район не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

11. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 26, ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.

12. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите от партии, регистрираните от тях кандидати за народни представители и представители на средствата за масово осведомяване.

13. Тегленето на жребия ще се проведе на 5 април 2013 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения