Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2340-НС
София, 30 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № 324-НС от 30 март 2013 г. от Мирослава Червенкова, председател на РИК - Силистра, относно допусната техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г. Фамилното име на Петя Георгиева Куртева - член на РИК - Силистра, е изписано грешно „Кутева" вместо „Куртева".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г., като фамилното име на Петя Георгиева Куртева - член на ОИК - Силистра, вместо „Кутева" да се чете „Куртева".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения