Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2340-НС
София, 30 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № 324-НС от 30 март 2013 г. от Мирослава Червенкова, председател на РИК - Силистра, относно допусната техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г. Фамилното име на Петя Георгиева Куртева - член на РИК - Силистра, е изписано грешно „Кутева" вместо „Куртева".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г., като фамилното име на Петя Георгиева Куртева - член на ОИК - Силистра, вместо „Кутева" да се чете „Куртева".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения