Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2340-НС
София, 30 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № 324-НС от 30 март 2013 г. от Мирослава Червенкова, председател на РИК - Силистра, относно допусната техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г. Фамилното име на Петя Георгиева Куртева - член на РИК - Силистра, е изписано грешно „Кутева" вместо „Куртева".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2299-НС от 27 март 2013 г., като фамилното име на Петя Георгиева Куртева - член на ОИК - Силистра, вместо „Кутева" да се чете „Куртева".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 21-НС / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  • всички решения