Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 234-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Черноочене, област Кърджали, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Черноочене, област Кърджали, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-121 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Черноочене.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Черноочене, област Кърджали, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кемал Фаик Махмуд

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Петков Димов

 

СЕКРЕТАР:

Сеид Рамадан Рамадан

 

ЧЛЕНОВЕ:

Шенай Вехбиева Еминова

 

 

Юмюгюл Юсеин Байрам

 

 

Александър Янков Боянов

 

 

Марияна Владимирова Монева

 

 

Тюркян Садък Мустафа

 

 

Тензиле Осман Мехмед

 

 

Юксел Рамадан Юсуф

 

 

Иван Неделчев Иванов

 

 

Яна Николаева Делчева

 

 

Неджатин Мехмед Салим

 

 

Нилвер Акиф Нешад

 

 

Тонка Николова Айвазова

 

 

Рамадан Халил Мустажа

 

 

Стойчо Вълков Пашалиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения