Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2336-МИ/НР
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Горна Оряховица, област Велико Търново

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-871 от 24.09.2015 г. от председателя на ОИК – Горна Оряховица, с предложение от упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ за промяна в състава на ОИК – Горна Оряховица. Предлага се на мястото на Стефан Любчев Стефанов – член на ОИК – Горна Оряховица да бъде назначен Мариан Николов Терзиев.

Към писмото са приложени: уведомително писмо от Стефан Любчев Стефанов да бъде освободен като член на ОИК – Горна Оряховица по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Мариан Николов Терзиев; пълномощни – 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Горна Оряховица, област Велико Търново, Стефан Любчев Стефанов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Горна Оряховица, област Велико Търново, Мариан Николов Терзиев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения