Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2336-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г., като на три места в текста вместо „Българска социалдемократическа партия" е изписано грешно „Българска социалдемокрация".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2012 г., като навсякъде в текста вместо „Българска социалдемокрация" да се чете „Българска социалдемократическа партия".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения