Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2336-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г., като на три места в текста вместо „Българска социалдемократическа партия" е изписано грешно „Българска социалдемокрация".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2012 г., като навсякъде в текста вместо „Българска социалдемокрация" да се чете „Българска социалдемократическа партия".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения