Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2336-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г., като на три места в текста вместо „Българска социалдемократическа партия" е изписано грешно „Българска социалдемокрация".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2012 г., като навсякъде в текста вместо „Българска социалдемокрация" да се чете „Българска социалдемократическа партия".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения