Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2336-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г., като на три места в текста вместо „Българска социалдемократическа партия" е изписано грешно „Българска социалдемокрация".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2320-НС от 29 март 2012 г., като навсякъде в текста вместо „Българска социалдемокрация" да се чете „Българска социалдемократическа партия".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения