Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2333-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2301-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2301-НС от 27 март 2013 г., като в решението грешно са изписани имената и ЕГН на член на РИК - Хасково.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2301-НС от 27 март 2013 г., като в решението вместо имената и ЕГН:  „Румен Георгиев Милушев, ЕГН ..." да се чете „Татяна Петкова Ангелова, ЕГН ...."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения