Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 233-МИ/НР
София, 25.04.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Благоевград

Постъпило е заявление с вх. № МИ-11-2\1 от 24.04.2019 г. от Ирена Ананиева Даутева за освобождаването й като член на ОИК - Благоевград. Ирена Ананиева Даутева е назначена за член на ОИК с Решение № 2449-МИ/НР от 2 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Благоевград, област Благоевград, Ирена Ананиева Даутева, ЕГН ……….., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Кристина Цанкова-Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 25.04.2019 в 20:21 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения