Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2327-НС
София, 29 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. на Централната избирателна комисия

След като извърши проверка Централната избирателна комисия установи, че в т. 22 на Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. е допусната техническа грешка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. на Централната избирателна комисия, като в т. 22 думата „застъпниците“ да се чете „представителите“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ИИ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2149-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения