Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2327-НС
София, 29 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. на Централната избирателна комисия

След като извърши проверка Централната избирателна комисия установи, че в т. 22 на Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. е допусната техническа грешка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. на Централната избирателна комисия, като в т. 22 думата „застъпниците“ да се чете „представителите“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ИИ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2149-НС/

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения