Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2326-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2317-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Царево, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2317-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК, като при изброяването на назначените членове на ОИК – Царево, след текста „Иван Василев Христов“ да се добави текстът „Валентина Костадинова Василева, ЕГН ...“.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2317-МИ/

2465-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения