Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 232-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златоград, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Златоград, област Смолян, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-146 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Златоград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Златоград, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Зорка Николаева Хаджиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Йорданова Кормова

 

СЕКРЕТАР:

Мирослава Фьодорова Бояджиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефан Асенов Касабов

 

 

Маргарита Ненова Пехливанова

 

 

Николина Христова Топалова

 

 

Минка Детелинова Топалова

 

 

Емилия Огнянова Александрова

 

 

Минка Събева Белева

 

 

Борислав Боянов Кинанев

 

 

Христо Добрев Бодуров

 

 

Даниела Илиева Сапунджиева

 

 

Нина Миланова Мангарудова

 

 

Антоанета Красимирова Кочмарова

 

 

Ивайло Георгиев Димитров

 

 

Стефка Георгиева Команова-Асенова

 

 

Маргарита Александрова Хаджиева

 

 

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения