Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 232-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златоград, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Златоград, област Смолян, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-146 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Златоград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Златоград, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Зорка Николаева Хаджиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Йорданова Кормова

 

СЕКРЕТАР:

Мирослава Фьодорова Бояджиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефан Асенов Касабов

 

 

Маргарита Ненова Пехливанова

 

 

Николина Христова Топалова

 

 

Минка Детелинова Топалова

 

 

Емилия Огнянова Александрова

 

 

Минка Събева Белева

 

 

Борислав Боянов Кинанев

 

 

Христо Добрев Бодуров

 

 

Даниела Илиева Сапунджиева

 

 

Нина Миланова Мангарудова

 

 

Антоанета Красимирова Кочмарова

 

 

Ивайло Георгиев Димитров

 

 

Стефка Георгиева Команова-Асенова

 

 

Маргарита Александрова Хаджиева

 

 

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения