Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2319-НС
София, 27 март 2021 г.

ОТНОСНО: заместване на секретар на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-47 от 26.03.2021 г. от Делка Георгиева – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за временно заместване на секретар на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, по реда на чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата на Евелина Емилова Венкова, както и пълномощно от Корнелия Нинова – председател на коалицията, в полза на Делка Георгиева Андонова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Евелина Емилова Венкова, ЕГН …, до завръщането на Станка Йорданова Рударска-Хинова.

На назначения секретар за временно заместване да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения