Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2319-НС
София, 27 март 2021 г.

ОТНОСНО: заместване на секретар на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-47 от 26.03.2021 г. от Делка Георгиева – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за временно заместване на секретар на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, по реда на чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата на Евелина Емилова Венкова, както и пълномощно от Корнелия Нинова – председател на коалицията, в полза на Делка Георгиева Андонова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Евелина Емилова Венкова, ЕГН …, до завръщането на Станка Йорданова Рударска-Хинова.

На назначения секретар за временно заместване да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения