Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2317-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалби срещу решение № 99-МИ/НР от 20.09.2015 г. на ОИК - Неделино

Постъпили са жалби с вх. № МИ-11-54/23.09.2015 г., № МИ-11-57/23.09.2015 г., № МИ-10-208/23.09.2015 г., № МИ-10-203/23.09.2015 г. от упълномощени представители на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, на партия „АБВ, на партия „Атака“ и на партия „БСП“ срещу решение № 99-МИ/НР от 20.09.2015 г. на ОИК – Неделино, с което е регистриран като независим кандидат за кмет на община Неделино Боян Радоев Кехайов, предложен от инициативен комитет. Към жалбите са приложени протокол № 13 от 20.09.2015 г. на ОИК – Неделино, предложението на инициативния комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат (Приложение № 59-МИ) и приложените към него заявления от кандидата (Приложение № 62-МИ) и декларации по чл. 414, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ИК (приложения № 63-МИ и № 64-МИ). Приложени са също особените мнения на четирима от членовете на ОИК по повод приетото решение № 99-МИ/НР, както и протокол от 23.09.2015 г. на ТЗ „ГРАО“ – Смолян, относно извършена проверка на списъци с избиратели, подкрепящи регистрацията в ОИК на независимия кандидат Боян Радоев Кехайов, и решение № 99-МИ/НР от 20.09.2015 г. на ОИК – Неделино.

В жалбите се прави оплакване, че кандидатът е регистриран, без да са налице необходимите книжа съгласно чл. 414 от ИК и списък на избиратели, подкрепящи регистрацията му. Твърди се, че на членовете на ОИК не е дадена възможност да се запознаят с подписката преди тя да бъде изпратена на ТЗ „ГРАО“ – Смолян, както и след връщането й, в който смисъл са и особените мнения, с което те са останали неинформирани за съдържанието на подписката при гласуването на решението. Твърди се също, че част от подписите не били лично на гласоподавателите, а някои от тях „са били манипулирани и не са се подписвали лично за издигането на кандидатурата на Боян Кехайов“.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна.

При извършената проверка на приложените писмени доказателства се установи, че предложението на инициативния комитет и приложенията към него отговарят на изискванията на чл. 414 от ИК и са оформени съобразно образците, приети с Решение № 1512-МИ на ЦИК. От протокола на ТЗ „ГРАО“ – Смолян се установява, че са налице необходимият брой записи в подкрепа на кандидатурата на независимия кандидат. Решение № 99-МИ/НР от 20.09.2015 г. на ОИК – Неделино, е взето със 7 гласа „за“ и 3 гласа „против“.

Общинската избирателна комисия, както и Централната избирателна комисия не разполагат с правомощия да проверяват автентичността на подписите, както и начина на събиране на подписката извън определената им компетентност от ИК – в рамките на формалното наличие на записи с изискуемото от него съдържание.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № МИ-11-54/23.09.2015 г., № МИ-11-57/23.09.2015 г., № МИ-10-208/23.09.2015 г., № МИ-10-203/23.09.2015 г. от упълномощени представители на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, на партия „АБВ, на партия „Атака“ и на партия „БСП“ срещу решение № 99-МИ/НР от 20.09.2015 г. на ОИК – Неделино, като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 14-НС / 14.05.2021

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 13-МИ / 14.05.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен

  • № 12-МИ / 14.05.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Бургас, област Бургас

  • всички решения