Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2317-НС
София, 28 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2304-НС от 27 март 2012 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2304-НС от 27 март 2013 г., като в т. 1 на решението е изписано грешно „Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:" вместо „Назначава Районна избирателна комисия - Ямбол, област Ямбол, в състав 13 членове, както следва:".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2304-НС от 27 март 2012 г., като в т. 1 на решението вместо „Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:" да се чете „Назначава Районна избирателна комисия - Ямбол, област Ямбол, в състав 13 членове, както следва:".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения