Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2317-НС
София, 28 март 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2304-НС от 27 март 2012 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2304-НС от 27 март 2013 г., като в т. 1 на решението е изписано грешно „Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:" вместо „Назначава Районна избирателна комисия - Ямбол, област Ямбол, в състав 13 членове, както следва:".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2304-НС от 27 март 2012 г., като в т. 1 на решението вместо „Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:" да се чете „Назначава Районна избирателна комисия - Ямбол, област Ямбол, в състав 13 членове, както следва:".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения