Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2313-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Варна, област Варна, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с вх. № 94-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на позициите на заместник-председател и на секретар.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Варна, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Веселинов Богоев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Иванов Карагьозов
СЕКРЕТАР: Мюмюне Мехмедова Билялова
ЧЛЕНОВЕ: Калин Светославов Калевски
Десислава Марчева Бонева
Лора Иванова Гоцева
Станислав Божидаров Сотиров
Анна Вълкова Томова
Велин Марков Жеков
Крум Ламбов Стефанов
Костадин Борисов Бандутов
Владимир Денчев Калудов
Микаела Валентинова Левенова
Тижин Исмаил Гюлер
Орхан Мехмед Мехмед
Минко Тодоров Дочев
Мария Тодорова Тодорова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения