Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2312-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Ловеч, област Ловеч, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч с вх. № 87-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Ловеч, тъй като за заместник-председател са направени предложения от ПП „ГЕРБ", ПП „Атака" и ПП „ДПС", а за секретар има две предложения - от „Синята коалиция" и от „Коалиция за България".

За „Синята коалиция", от една страна, присъства и прави предложение Тодор Пеев - упълномощен от Иван Костов и Мартин Димитров, и, от друга страна, се прави предложение от Иван Арабаджиев - упълномощен от ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „БСДП" и ПП „РДПБ". Централната избирателна комисия приема за легитимен представител на консултациите, проведени при областния управител, Тодор Пеев като упълномощен от представляващите „Синята коалиция" Мартин Димитров и Иван Костов.

„Коалиция за България" претендира секретарското място, като се позовават на обстоятелството, че са втора по големина парламентарно представена партия. Протоколът за консултации е подписан с особено мнение на Тодор Пеев и Иван Арабаджиев, претендиращи да са представители на „Синята коалиция". Политическа партия „Атака" не присъстват на консултациите, но представят допълнително предложение за заместник-председател на РИК - Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Ловеч, област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Фатме Юсеинова Моллова
СЕКРЕТАР: Младен Минков Близнаков
ЧЛЕНОВЕ: Петър Цолов Николов
Ана Борисова Николова
Илица Тодорова Петрова
Даниела Димитрова Йотова
Павлина Минкова Комитова
Йорданка Владимирова Минчева
Христо Бончев Христов
Кенан Ердинч Терзиев
Стойо Иванов Ковачев
Матю Ангелов Ганчев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения