Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2310-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Смолян, област Смолян, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян с вх. № 104-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Смолян, тъй като за мястото на секретар има две предложения - на ПП „ДПС" и на КП „Коалиция за България". Мястото на заместник-председател също е било спорно - между КП „Синята коалиция" и ПП „НДСВ.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Смолян, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Лилянов Сираков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Иван Михайлов Райков
СЕКРЕТАР: Слави Якимов Чаушев
ЧЛЕНОВЕ: Кристиян Николаев Николов
Ангел Николаев Безергянов
Василка Димитрова Гатешка
Юлия Василева Исакова
Симеон Атанасов Велинов
Иван Милков Гавазов
Ахмед Ибраим Таир
Елена Костадинова Илиева
Александър Кръстев Савов
Росица Николова Генчева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения