Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 231-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белослав, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-20 от 05.08.2011 г. от кмета на община Белослав, област Варна, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Белослав.

Не е постигнато съгласие по предложенията за председател и заместник-председател на ОИК в община Белослав.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Белослав, област Варна, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Симова Жечева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Севинч Неджигова Исмаилова

 

СЕКРЕТАР:

Галя Кирилова Великова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Вълкана Радева Иванова

 

 

Янка Георгиева Савова

 

 

Марияна Стоянова Калчева

 

 

Фаик Хюсменов Мехмедов

 

 

Жанели Михайлова Миланова

 

 

Иванка Димитрова Миладинова

 

 

Дани Киров Данев

 

 

Йорданка Манолова Кирова

 

 

Силвия Димитрова Филипова

 

 

Любомир Георгиев Петров

 

 

Маргарита Атанасова Маргаритова

 

 

Боряна Славова Димитрова

 

 

Йордан Евгениев Симеонов

 

 

Руско Валентинов Филчев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения