Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 231-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белослав, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-20 от 05.08.2011 г. от кмета на община Белослав, област Варна, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Белослав.

Не е постигнато съгласие по предложенията за председател и заместник-председател на ОИК в община Белослав.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Белослав, област Варна, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Симова Жечева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Севинч Неджигова Исмаилова

 

СЕКРЕТАР:

Галя Кирилова Великова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Вълкана Радева Иванова

 

 

Янка Георгиева Савова

 

 

Марияна Стоянова Калчева

 

 

Фаик Хюсменов Мехмедов

 

 

Жанели Михайлова Миланова

 

 

Иванка Димитрова Миладинова

 

 

Дани Киров Данев

 

 

Йорданка Манолова Кирова

 

 

Силвия Димитрова Филипова

 

 

Любомир Георгиев Петров

 

 

Маргарита Атанасова Маргаритова

 

 

Боряна Славова Димитрова

 

 

Йордан Евгениев Симеонов

 

 

Руско Валентинов Филчев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения