Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2308-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-812 от 19.09.2015 г. от Елка Петрова Нинова-Богоева – преупълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок“, с предложение на мястото на освободената с Решение № 2266-МИ/НР от 18 септември 2015 г. Илияна Венциславова Пекова да бъде назначен Красимир Ангелов Ковачки като член на ОИК – Бойница, от квотата на коалиция „Реформаторски блок“.

Към писмото са приложени: 2 бр. пълномощни; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Красимир Ангелов Ковачки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бойница, област Видин, Красимир Ангелов Ковачки, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения