Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2307-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 26 – Софийска област, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на Софийска област с вх. № 89-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия № 26 - Софийска област, като за заместник-председателското място претендират ПП „ДПС" и ПП „НДСВ", а за секретарското място БСП и ПП„Атака".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Софийска област, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Богомилова Янакиева-Белчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Даниела Стоянова Бакърджиева
СЕКРЕТАР: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Захаринка Иванова Истаткова
Тодор Георгиев Кайров
Димитър Тодоров Димитров
Стилиян Кирилов Димитров
Силвия Павлова Павлова-Боева
Лазарина Василева Бонева
Велислав Димитров Йотов
Уляна Димитрова Ризова
Лилия Георгиева Богданова
Марио Розалинов Пунчев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения