Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2305-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шести изборен район – Врачански

Постъпило е предложение с вх. № НС-15-234 от 25.03.2021 г. от Ивайло Цветанов Лилов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на РИК в Шести изборен район – Врачански. Предлага се на мястото на Николай Георгиев Горнишки  – член на РИК, да бъде назначена Малинка Георгиева Михайлова.

Към предложението са приложени: заявление от Николай Георгиев Горнишки за освобождаването му като член на РИК; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Малинка Георгиева Михайлова; заверено копие от пълномощно от представляващия коалицията Корнелия Нинова в полза на Ивайло Цветанов Лилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шести изборен район – Врачански, Николай Георгиев Горнишки, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шести изборен район – Врачански, Малинка Георгиева Михайлова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения