Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2305-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Бургас, област Бургас, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас с вх. № 157-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря на Районната избирателна комисия - Бургас.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Тодорова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ненчо Недялков Драгнев
СЕКРЕТАР: Михаил Димитров Хаджиянев
ЧЛЕНОВЕ: Пламена Танева Троева
Александър Григоров Кръстанов
Мария Николова Динева
Наталия Здравкова Минкова
Георги Илиев Георгиев
Стоян Василев Арнаудов
Иван Евгениев Илиев
Анна Николова Мосинова-Петкова
Георги Кънчев Михов
Константин Банов Костов
Севим Неджатиева Ахмедова
Имухан Самин Хюсеин
Севал Адем Алиев
Григорий Иванов Жеков

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения