Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2303-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидат за народен представител в изборите на 4 април 2021 г.

С решение № 3812 от 24.03.2021 г. по адм. дело № 3341/2021 г. Върховният административен съд (ВАС) по жалба, подадена от Никита Олегович Кацарски, е отменил Решение № 2264-НС от 19.03.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което е заличена регистрацията му като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С отмяната на Решение № 2264-НС от 19.03.2021 г. на ЦИК в сила остава Решение № 58 от 02.03.2021 г. на Районната избирателна комисия (РИК) в Трети изборен район – Варненски, с което Никита Олегович Кацарски е регистриран като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., предложен от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

С отмененото Решение № 2264-НС от 19.03.2021 г. на ЦИК на РИК в Трети изборен район – Варненски, е указано да заличи от публичния регистър кандидата Никита Олегович Кацарски и това указание е изпълнено.

В изпълнение на съдебното решение на Върховния административен съд по адм. дело № 3341/2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски, следва да се укаже да впише името на кандидата Никита Олегович Кацарски в регистъра на кандидатските листи, включително и в публичния регистър на интернет страницата на Районната избирателна комисия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на РИК в Трети изборен район – Варненски, да впише Никита Олегович Кацарски, ЕГН …, като кандидат за народен представител, регистриран с решение № 58 от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ под № 8 в кандидатската листа, включително и в публичния регистър на интернет страницата на Районната избирателна комисия.

Решението да се изпрати на коалицията, издигнала кандидата.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения