Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2300-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Асеновград, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\165 от 25 август 2023 г. от кмета на община Асеновград, област Пловдив.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Асеновград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Асеновград, област Пловдив, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Атанасова Пейчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Андрея Атанасов Дунков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Койчев Станчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мелят Ибрахим Алимолла

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Стилянов Воденчев

 

СЕКРЕТАР:

Ваня Костадинова Костадинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Нина Василева Маркова

 

 

Лалка Павлова Арнаудова-Минцева

 

 

Милена Иванова Калинова

 

 

Петър Атанасов Пейчинов

 

 

Константин Йосифов Станчев

 

 

 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\165 от 25 август 2023 г. от кмета на община Асеновград, област Пловдив.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Асеновград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Асеновград, област Пловдив, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Атанасова Пейчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Андрея Атанасов Дунков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Койчев Станчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мелят Ибрахим Алимолла

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Стилянов Воденчев

 

СЕКРЕТАР:

Ваня Костадинова Костадинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Нина Василева Маркова

 

 

Лалка Павлова Арнаудова-Минцева

 

 

Милена Иванова Калинова

 

 

Петър Атанасов Пейчинов

 

 

Константин Йосифов Станчев

 

 

 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения