Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 230-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-50 от 08.08.2011 г. от кмета на община Генерал Тошево, област Добрич, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и  ръководството на Общинската избирателна комисия в община Генерал Тошево.

Не е постигнато съгласие по отношение на поименния състав на ОИК в община Генерал Тошево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Иванова Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катя Василева Николова

 

СЕКРЕТАР:

Гюнюл Февзиева Ферад

 

ЧЛЕНОВЕ:

Гергана Илиева Гойкова

 

 

Стоянка Радева Стоянова

 

 

Стефан Петров Панайотов

 

 

Недка Чанева Христова

 

 

Златина Стоянова Чернева

 

 

Елена Николаева Атанасова

 

 

Катя Тодорова Йорданова

 

 

Румяна Тодорова Балчева

 

 

Георги Петров Георгиев

 

 

Даниела Георгиева Янкова

 

 

Христо Андреев Полянски

 

 

Таня Иванова Ганева

 

 

Стойо Йорданов Стоев

 

 

Веселин Маринов Ганев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения