Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
София, 28 март 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване за избрана за народен представител

На 28 март 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Иван Йорданов Божилов, избран от 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен район - София, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Обявява за избрана за народен представител в 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен район - София, Биляна Йорданова Бекова, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.


Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения