Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
София, 28 март 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване за избрана за народен представител

На 28 март 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Иван Йорданов Божилов, избран от 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен район - София, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Обявява за избрана за народен представител в 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен район - София, Биляна Йорданова Бекова, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.


Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения